Senja Ski

Personvernerklæring

Personvernerklæring


Klubben etterlever norsk personvernlovgivning. Innhenting av personopplysninger, lagring og behandling skjer i samsvar med dette på en sikker måte. Personopplysninger innhentes i forbindelse med inngåelse og behandling av medlemsskap i klubben. Vi innfrir lovgivningens krav til GDPR som forutsatt i EU-forordningen (EU) nr. 2016/679.

Ved bruk av våre tjenester gir du ditt samtykke til vår personvernerklæring.

 

HVA REGISTRERER VI AV DATA OM DEG?
Klubben samler inn opplysninger du selv gir til oss. Opplysninger som registreres kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse m.v. Disse opplysningene lagres av oss for å administrere klubbens utøvere, arrangement og medlemmer, herunder vakter/dugnader. 


HVORFOR REGISTRER VI DATA OM DEG?
Vi trenger personopplysninger for å registrere utøvere og foresatte, følge opp kontingenter osv. Vi kan ta kontakt med foresatte, utøvere, medlemmer for å administrere oppgaver, organisere vakter og gi relevant informasjon. 


DELING
Klubben deler personopplysningene med andre kun etter forutgående databehandleravtale, og da som et ledd i produksjonen av egen tjeneste. Klubben selger ikke personopplysninger til noen. 


HVORDAN SLETTES OPPLYSNINGENE? INNSYN
Klubben oppbevarer informasjon så lenge det er nødvendig i forhold til formålet med behandlingen. Informasjonen om deg vi har lagret kan slettes ved å sende en henvendelse til oss. Dette gjelder ikke opplysninger underlagt lovpålagt oppbevaringsplikt. 
 

KLAGERETT
Datatilsynet er klageorgan for alle klager knyttet til behandling av personopplysninger m.v

Senja Ski
Organisasjonsnummer: 885 887 872
9303 Silsand

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift